ΜΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Έχετε ερωτήσεις?
Εάν έχετε απορίες, παρακαλώ διαβάστε στο τμήμα Συχνές Ερωτήσεις. Αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η One-up είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα κοινωνικής χρηματοδότησης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για δραστηριότητες επιχειρηματικού κεφαλαίου, η οποία στηρίζει Ελληνικές μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις.
Ο στόχος μας είναι εστιασμένος στο να υποστηρίξουμε εκκολαπτόμενους επιχειρηματίες εξασφαλίζοντας το αρχικό κεφάλαιο προκειμένου να μετατρέψουν την ιδέα τους σε βιώσιμη και επιτυχημένη επιχείρηση. Ως τμήμα της ΜΚΟ PRAKSIS, ο σκοπός του BCC είναι να δημιουργήσουμε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, τη στιγμή που η αγορά προσφέρει λίγες ρεαλιστικές εναλλακτικές, προκειμένου να παρέχονται και οικονομικές και κοινωνικές επιδράσεις τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Η One-up είναι το εργαλείο κοινωνικής χρηματοδότησης του PRAKSIS BUSINESS COACHING CENTER (BCC). Το BCC παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και προετοιμάζει τους ενδιαφερόμενους για το «επιχειρείν» μέσα από:
 • Ομαδική εκπαίδευση
 • Ατομικές συναντήσεις επιχειρηματικής συμβουλευτικής
 • Ατομικές συναντήσεις ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων (coaching)
… συμμετέχοντες που θα εκπονήσουν επιτυχημένα επιχειρηματικά σχέδια για υλοποιήσιμες ιδέες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν κεφάλαιο εκκίνησης από την πλατφόρμα One-up.

Οι επιτυχημένες και βιώσιμες επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να ανταποδώσουν την υποστήριξη που έλαβαν, προσλαμβάνοντας κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα τα οποία στηρίζει η ΜΚΟ PRAKSIS μέσα από τις δράσεις της, μέσα από το πρόγραμμα προώθησης στην εργασία της PRAKSIS Employability.
Η One-up έχει δημιουργήσει συνεργασίες με το Orange Grove και το Impact Hub στην Αθήνα. Και τα δύο αυτά προγράμματα επιλέγουν πολλά υποσχόμενες νεοσύστατες επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν εναλλακτικούς πόρους για να χρηματοδοτήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Στην περίπτωση όπου κάποια επιχείρηση επιτύχει τον στόχο της στην πλατφόρμα One-up, το Orange Grove και το Impact Hub θα παρακολουθούν την εξέλιξη του επιχειρηματία. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε την φερεγγυότητα μας απέναντι στους δωρητές-υποστηρικτές μας, εξασφαλίζοντας στο μέγιστο δυνατό, ότι οι δωρεές τους θα βοηθήσουν αυτούς που έχουν τη μέγιστη δυνατότητα να επιτύχουν στο εγχείρημα τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, η One-up μπορεί να δεχθεί και αιτήσεις από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα και έχουν συντάξει ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι για να γίνετε μέλη-δημιουργοί στην πλατφόρμα One-up ακολουθείται αυστηρή διαδικασία επιλογής και μόνο εφόσον η ιδέα σας συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων θα μπορεί να γίνει δεκτή.
Η ιδέα για την δημιουργία της πλατφόρμας ανήκει στον Paul Kidner ο οποίος διευθύνει το PRAKSIS BCC. Η υλοποίηση της πλατφόρμας έγινε με την ευγενική χορηγία του Ελβετικού Ιδρύματος Limmat. Μέσω από τη ΜΚΟ PRAKSIS εξασφαλίζεται η εποπτεία και παρακολούθηση και δημιουργείται ακόμα πιο έντονος οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος μέσα από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση που υποστηρίζεται από την One-up.
Η πλατφόρμα One-up στελεχώνεται από μια έμπειρη ομάδα συμβούλων, του προγράμματος PRAKSIS BCC, οι οποίοι εξετάζουν την κάθε ιδέα. Αυτές τις ιδέες που είναι ξεχωριστές και διαφορετικές και που πιστεύουμε θα ΕΙΝΑΙ επιτυχημένες τις υποστηρίζουμε με πάθος. Το πιο σημαντικό όμως είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι δωρεές θα καταλήξουν σε αυτές τις ιδέες που έχουν τη μεγαλύτερη βιωσιμότητα. Αυτές που θα βοηθήσουν έναν ιδιώτη, μια ομάδα ή μια οικογένεια να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, που θα έχουν πολλαπλές θετικές επιδράσεις στην τοπική οικονομία, που θα έχουν κοινωνικό αντίκτυπο, που με λίγη βοήθεια θα μετουσιωθούν σε μια επιτυχημένη επιχείρηση και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Πιστεύουμε ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι η κύρια αρτηρία της Ελληνικής οικονομίας και ότι οι νέοι αφοσιωμένοι επιχειρηματίες είναι η απάντηση στην έξοδο της Ελλάδας από την οικονομική κρίση.
 1. Η One-up προσανατολίζεται μόνο σε Ελληνικές επιχειρήσεις. Δεν χρηματοδοτούμε άλλες μορφές εγχειρημάτων. Ο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα θετικό κοινωνικό αποτέλεσμα παρέχοντας κεφάλαιο εκκίνησης σε νέες επιχειρήσεις.
 2. Όλες οι δωρεές διαχειρίζονται από την ΜΚΟ PRAKSIS. Με άλλα λόγια, δεν διατίθενται οι δωρεές στους επιχειρηματίες εφάπαξ και μετρητοίς. Ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, κατά την οποία ο επιχειρηματίας λαμβάνει ένα προσυμφωνημένο ποσό με την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων προκειμένου να συνεχίσει η ανάπτυξη της επιχείρησης. Με την διαχείριση των χρημάτων-δωρεών από μια ανεξάρτητη και αξιόπιστη Μη Κυβερνητική Οργάνωση διασφαλίζουμε ότι για όλο το ποσό της δωρεάς σας, ο επιχειρηματίας είναι υπόλογος και στενά συνεργαζόμενος μαζί μας. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση των δωρητών για τις δραστηριότητες του επιχειρηματία και στενή παρακολούθηση, πληροφόρηση και διαφάνεια με τη μέγιστη από εμάς υπευθυνότητα για την αρτιότερη απόδοση της δωρεάς σας.
 3. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να ανταποδώσουν κοινωνικά μέσα από την ΜΚΟ PRAKSIS, προσφέροντας θέσεις εργασίας σε άτομα που βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό, πολλαπλασιάζεται η αξία της δωρεάς σας.
Η πλατφόρμα One- up δημιουργήθηκε για την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Η οικονομική κρίση έπληξε ιδιαίτερα την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικά μυαλά και επιδέξιους επιχειρηματίες με σπουδαίες καινοτόμες ιδέες που όμως δεν έχουν την δυνατότητα να μετουσιώσουν τις ιδέες τους σε πράξη. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε αυτούς όσο και την ελληνική οικονομία. Ενισχύοντας νέες επιχειρηματικές προσπάθειες ελπίζουμε να συμβάλλουμε στη φλόγα για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.
Δεν ορίζουμε την One-up ως μέσο φιλανθρωπίας. Πιστεύουμε ότι η One-up μπορεί να αποτελέσει το πρώτο δοκιμαστικό στάδιο των νέων επιχειρήσεων. Δηλαδή ένα χώρο όπου οι επιχειρηματίες μπορούν να αναζητήσουν κεφάλαια για τις νέες τους επιχειρήσεις. Ένα χώρο όπου οι υποστηρικτές μπορούν να επενδύσουν και να μετατρέψουν μια σκέψη, ένα όραμα σε πραγματικότητα. Σε δεύτερο επίπεδο η επένδυση αυτή δημιουργεί και κοινωνικό αντίκτυπο που υπερβαίνει την ατομική υποστήριξη. Οι δωρεές μετατρέπουν τις ιδέες σε ένα επιχειρηματικό εγχείρημα και συμβάλλουν στη δημιουργία πολυεπίπεδων επιδράσεων τόσο στις οικογένειες των επιχειρηματιών όσο και στις τοπικές οικονομίες. Σας άρεσε αυτό που ακούσατε? Ακολουθήστε μας!
Έχεις συμμετάσχει σε πρόγραμμα ή κέντροo εκπαίδευσης και δικτύωσης νέων επιχειρηματιών? Έχεις μια επιχειρηματική ιδέα και σου λείπει το κεφάλαιο εκκίνησης για να ξεκινήσεις? Κάνε αίτηση τώρα και θα σε βοηθήσουμε να ξεκινήσεις, με δύο απλά βήματα:
 1. Κάνε εγγραφή σαν Επιχειρηματίας (μέλος-δημιουργός) αναφέροντας το πρόγραμμα που έχεις συμμετάσχει
 2. Συμπλήρωσε τη φόρμα αίτησης με την επιχειρηματική σου ιδέα.
Θα επικοινωνήσουμε με το κέντρο που έχετε παρακολουθήσει ώστε να γίνει συνεργάτης και να παρακολουθεί την εξέλιξή σας. Θα ληφθούν υπόψη όλοι, υποψήφιοι και ιδιώτες που έχουν ολοκληρώσει άλλα αντίστοιχα εκπαιδευτικά δίκτυα και κέντρα και πέρα από το BCC, έχοντας ολοκληρώσει ένα επιχειρηματικό πλάνο. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι η καμπάνια σας θα πρέπει να είναι επαγγελματική και να δείχνει ξεκάθαρα τους επιχειρηματικούς στόχους σας, πώς θα τους επιτύχετε, φωτογραφίες, video και ότι άλλο χρειαστεί για να παρουσιάσετε την επιχειρηματική σας ιδέα.
Οι επιχειρηματίες είναι το κλειδί για την επίτευξη της αλλαγής στην επικρατούσα Ελληνική οικονομία.

Οι Επιχειρηματίες:
 • Προάγουν την καινοτομία
 • Δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας
 • Είναι οι οραματιστές και οι αρχιτέκτονες της οικονομίας.
Εάν θέλετε να υποστηρίξετε άλλους τύπους «σημαντικών εγχειρημάτων – προσπαθειών» μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα: Give & Fund

 1. Θα χρηματοδοτήσετε την επιχείρηση σας (προφανώς)
 2. Θα συνδεθείτε με σημαντικούς ανθρώπους που ενδιαφέρονται να σας γνωρίσουν και θέλουν να μάθουν για την επιχείρηση σας.
 3. Η επιχειρηματική σας προσπάθεια θα μεταδοθεί, από όσους την υποστηρίζουν, από στόμα σε στόμα και να προβληθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 4. Θα διαφημιστείτε δωρεάν, ναι, δωρεάν!
 5. Θα μάθετε για το πώς αντιμετωπίζει η αγορά το προϊόν σας, η προσέλκυση δωρεών αποτελεί έναν αποτελεσματικό μέσο για δοκιμή του προϊόντος στην αγορά.
 6. Θα είσαστε μέλος μιας κοινότητας που όχι μόνο θα σας στηρίζει αλλά θα είναι και οι πιθανοί πελάτες σας.
 7. Οι πιθανοί πελάτες σας θα σας δώσουν και ανατροφοδότηση για το τι προϊόν περιμένουν από εσάς.
 8. Δημιουργείτε θετική προαίρεση, η προσφορά βοήθειας αρέσει.
 9. Ενισχύονται οι πωλήσεις σας.
 10. Θα κάνετε το προϊόν σας γνωστό, αυτό από μόνο του είναι ένας καλός λόγος.
 11. Θα έχετε καταγεγραμμένες εμπειρίες για το προϊόν σας, οι πελάτες σας θα γράψουν θετικά σχόλια για αυτό, όταν τους αντιμετωπίσετε με σεβασμό.
 12. Θα μπορέσετε να βρείτε επενδυτές ή συνεταίρους για την επιχείρηση σας.